Адміністративне право та процес

Діяльність органів державної влади в умовах надзвичайного стану (Код: 17208)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Діяльність органів державної влади в умовах надзвичайного стану на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальні положення про надзвичайний стан
1.1. Поняття та підстави введення надзвичайного стану в країні
1.2. Нормативно-правове регулювання надзвичайного стану в Україні
РОЗДІЛ 2. Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану
2.1. Діяльність органів державної влади, військового командування та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану
2.2. Адміністративна діяльність та методика управління в умовах надзвичайного стану
РОЗДІЛ 3. Вдосконалення засад правового режиму надзвичайного стану
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 34-35. – Ст. 458.
3. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.
4. Закон України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» від 07.03.2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. - № 32. – Ст. 225.
5. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
6. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 25. – Ст. 180.
7. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 13. – Ст. 87.
8. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 28. – Ст. 250.
9. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12 грудня 2012 року № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-13
10. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень «Україна в умовах зовнішньої агресії» до позачергового послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки». – К. : НІСД, 2014. – С. 33 – 34.
11. Єзерський Д. О. Надзвичайний стан: зміст і порядок уведення / Д. О. Єзерський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 127-136.
12. Єзерський Д. О. Правове регулювання надзвичайного стану в Україні / Д. О. Єзерський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 93-101.
13. Єманов В. В. Необхідність правової регламентації діяльності комендатури та коменданта території надзвичайного стану // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Військові та технічні науки // Нац. акад. Держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький.: Вид-во НАДПСУ, 2013. – № 1. – С. 109-116.
14. Ковалів М. В. Порядок і підстави введення правового режиму надзвичайного стану / М. В. Ковалів, А. І. Рутар, Ю. В. Павлишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 2. – С. 180-188.
15. Колінко Я. А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий режим: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / Я. А. Колінко. – Х., 2011. – 20 с.
16. Кузніченко С. О. Державне управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми правового забезпечення / С. О. Кузніченко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 3. – С. 52-56.
17. Приходько Я. А. Надзвичайний стан: умови та підстави введення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/prihodko-yaa-nadzvichayniy-stan-umovi-ta-pidstavi-vvedennya/
18. Протасенко К. Огляд нормативно-правової бази режиму надзвичайного стану в Україні / К. Протасенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 1. – С. 107-114.
19. Протасенко К. Методика адаптивного управління при введенні праввоого режиму надзвичайного стану / К. Протасенко // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1 (8).
20. Романяк М. М. Зміст адміністративної діяльності в умовах надзвичайного стану: проблемні питання визначення / М. М. Романяк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 6. – С. 144-146.
21. Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы : [моногр.] / В. Б. Рушайло. – М. : Щит-М, 2000. – 264 с.
22. Тютюнник В. Удосконалення засад правового режиму надзвичайного стану / В. Тютюнник, В. Горовенко // Віче. – 205. – № 19.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук