Адміністративне право та процес

Антикорупційна експертиза нормативного акту публічної адміністрації (Код: 16202)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Антикорупційна експертиза нормативного акту публічної адміністрації на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття антикорупційної експертизи нормативного акту публічної адміністрації
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання проведення антикорупційної експертизи нормативного акту публічної адміністрації
РОЗДІЛ 3. Процедура проведення антикорупційної експертизи
РОЗДІЛ 4. Громадська антикорупційна експертиза нормативного акту публічної адміністрації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Воронина Ю. И. Антикоррупционная експертиза нормативных правовых актов как средство противодействия коррупции в современной России: теоретико-правовой аспект / Ю. И. Воронина // Вестник Тюменского государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 74-79.
2. Андреев И. С. Системный подход к понятию экспертизы нормативного правового акта / И. С. Андреев // Журнал российского права. – 2001. – № 6. – С. 51-55.
3. Онищук І. Моніторингова експертиза нормативно-правових актів на наявність корупціогенних чинників: міжнародний досвід / І. Онищук // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 3. – С. 82-81.
4. Колесов Ю. И. Правовое пространство России. Участие органов юстиции в обеспечении его единства / Ю. И. Колесов. – М., 2004. – 170 с.
5. Хабриева Т. Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов / Т. Я. Хабриева // Журнал российского права. – 2009. – Т. 10. – № 154. – С. 8.
6. Головшинский К. И. Диагностика коррупциогенности законода-тельства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1051
7. Арзамасов Ю. Г. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный. – М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2009. – С. 106.
8. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
9. Порядок проведення антикорупційної експертизи затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0303-15
10. Модельний закон «Основи законодавства про антикорупційну політику» від 15.11.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997_944
11. Лисенко М. О. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності органів виконавчої влади / М. О. Лисенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 125-133.
12. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://desn.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4920%3A2013-07-11-13-58-59&catid=353%3A2012-03-22-14-34-14&Itemid=3172&lang=ua
13. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2010 р. № 1380/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10
14. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.
15. Антикорупційна експертиза як засіб запобігання корупції : Роз’яснення Міністерства юстиції України від 21.05.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0018323-12
16. Ортинський В. Л. Правові питання організації проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів / В. Л. Ортинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія. : Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 66-70.
17. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів з використанням методики вирішення проблем / Тетяна Фулей, Лора Лукас, Лорна Сайц. – К. : [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 168 с
18. Крупник А. С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення / А. С. Крупник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2007- 1/07kassmz.htm/07kassmz.htm
19. Новіков О. О. Особливості громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів в Україні / О. О. Новіков // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=913
20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» № 950 від 18.07.2007 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п
21. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 46. – ст. 366.
22. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 47. – ст. 256.
23. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – ст. 314.
24. Як провести громадську антикорупційну експертизу? Методичні рекомендації. за заг. ред. О. С. Хмари. – 2013. – 40 с.
25. Громадська антикорупційна експертиза законопроектів [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.uipp.org.ua/proekti/gromadska-antikoruptsijna-ekspertiza-zakonoproektiv-.html


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук