Адміністративне право та процес

Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів Укріїни (Код: 17232)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів Укріїни на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади
1.1. Поняття та ознаки КМУ як суб’єкт адміністративно - правових відносин
1.2. Правові засади діяльності КМУ
РОЗДІЛ 2. Характеристика повноважень Кабінету Міністрів України
2.1. Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України
2.2. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з органами виконавчої влади, Президентом України, Верховною Радою України та її органами
2.3. Акти Кабінету Міністрів України
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Закон України: Про Кабінет міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-18/print.
3. Постанова КМУ від 18.07.2007р. № 950 Про затвердження Регламенту КМУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п/print.
4. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
5. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
6. Адміністративне право України: Підручник. - За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с. 365.
7. Осауленко С.В. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів в умовах реалізації конституційної реформи / С.В. Осауленко // Актуальні проблеми національного законодавства. – 2016. – № 11. – С. 34-37.
8. Потіп М. М. Роль КМУ в процесі розмежування компетенції між органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування / М. М. Потіп // Юридичний науковий електронний журнал. – № 4. - 2015. – с. 186-190.
9. Гошовський В. С. Правові засади організації та функціонування системи органів виė конавчої влади / В. С. Гошовський // Форум права. – 2012. - № 4. – с. 255-260.
10. Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право України Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В. В. Галунько, В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с.
11. Совгиря О. Проблеми правового регулювання діяльності Кабінету Міністрів України / О. Совгиря // Юридичні науки. - № 82. – 2010. – с. 13-16.
12. Адміністративне право України. В. Б. Авер’янов. - Видавництво “Юридична думка”. – 2004. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://textbooks.net.ua/content/view/2621/15/.
13. Чикурлій С.О. Конституційно-правові аспекти організаційно-правових форм діяльності Кабінету Міністрів України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №9. – С.115-125.
14. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 632с.
15. Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 44.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук