Адміністративне право та процес

Адміністративно правовий статус іноземців та осіб без громадянства (Код: 17206)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Адміністративно правовий статус іноземців та осіб без громадянства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ I. Поняття іноземців та осіб без громадянства та їх правовий статус
РОЗДІЛ 2. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні
2.1. Іноземці та особи без громадянства як суб΄єкти адміністративних правовідносин
2.2. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні
РОЗДІЛ 3. Роль органів поліції у забезпеченні адміністративно-правового статусу іноземців в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИЕОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон від 22.09.2011 № 3773-VI : Редакція від 18.06.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : [підручник] / О.Ф. Скакун. – Х. : Еллада, 2006. – 776 с
3. Васильченко О.П. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства при забезпеченні принципу рівності прав і свобод в Україні / Васильченко О.П. // Європейські перспективи. – 2014. - № 10. – С. 23-28
4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Правознавство, Правова єдність ВАВ, 2009. -792 с.
5. Шаптала Н.К., Задорожня Г.В.Конституційне право України: навч. посіб. / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. - Дніпропетровськ.: TOB "ЛізуновПрес", 2012. - 472 с.
6. Грабильніков А. В. Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні: співвідношення понять / Грабильніков А. В. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2015. - № 6. – С. 59-66.
7. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.
8. Морошко О. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів / Морошко О. // Право України. – 2006. – № 8. – С. 21-25
9. Індивідуальні суб'єкти адміністративного права (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko/9836-s-2----------.html
10. Муза О. Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів, не наділених владними повноваженнями / Муза О. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vapny_2013_1_19.pdf
11. Мінка Т.П. Поняття та зміст адміністративно-правового режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства / Мінка Т.П. // Право і суспільство. – 2012. - № 4. – С. 82-85.
12. Кістанова Я.М. Питання визначення адміністративно-правового статусу іноземців в Україні / Кістанова Я.М. // Правова держава. = 2016. - № 22. – С. 26-31.
13. Сонюк О.В. Особливості участі невладних суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства / Сонюк О.В. // Часопис Київського університету права. – 2013. - № 1. – С. 149-153.
14. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
15. Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні : Вищий адміністративний суд; Постанова від 25.06.2009 № 1 Редакція від 15.05.2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_001760-09
16. Ільков В.Застосування джерел права в адміністративному судочинстві під час розгляду справ щодо видворення іноземців та осіб без громадянства / Ільков В.// Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2013. - № 3. - С. 14-25
17. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік від 28.10.2015 № 878 : Редакція від 11.02.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
18. Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні : Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 17.07.2003 № 1110 Редакція від 22.12.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1110-2003-%D0%BF
19. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства : МВС України, Адміністрація Держкордонслужби, Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 23.04.2012 №353/271/150 : Редакція від 04.12.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12
20. Зуй В. В. Особливості примусового повернення або примусового видворення іноземців та осіб без громадянства / Зуй В. В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2039/1/Zuy_76.pdf

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук