Адміністративне право та процес

Адміністративні правопорушення у сільському господарстві (Код: 18203)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Адміністративні правопорушення у сільському господарстві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1.1. Поняття адміністративних правопорушень
1.2. Види адміністративних правопорушень
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
2.1. Підстави адміністративної відповідальності за правопорушення у сільському господарстві
2.2. Види адміністративних правопорушень у сільському господарстві
РОЗДІЛ 3. РІЗНОВИДИ ЗАХОДІВ ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Джерела


1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/80731-10/paran792
2. Конституція України від 28 червня 1996 року ( із змінами, внесеними згідно із Законом України від 1 лютого 2011 року № 2952-VI): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
3. Положення про державну інспекцію сільського господарства України: Указ, Положення від 13.04.2011 № 459/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/459/2011
4. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 № 2498-XII// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 36. – Ст.531 12.
5. Про захист рослин: Закон України від 14.10.1998 № 180-XIV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 50-51. – Ст.310
6. Про карантин рослин: Закон України від 30.06.1993 № 3348-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 34. – Ст.352.
7. Про Національну поліцію : Закон України : від 07.01.2018, підстава 2229-19 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19
8. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т. О. Коломоєць. – Київ: ЮрінкомІнтер, 2011. – 576 с.
9. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків: Золота миля, 2011. – 584 с.
10. Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків: Золота миля, 2013. – 840 с.
11. Адміністративне право України: підручник / В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Харків: Право, 2012. – 656 с.
12. Адміністративне право. Заг. частина : навч. посіб. / [С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
13. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посібник / зазаг. ред. Ю. П. Битяка, В. В. Зуй. – Харків: Одіссей, 2011. – 240 с.
14. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.
15. Адміністративнеправо. Альбомсхем: навч. посібник / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. Гаращуктаін.; Нац. ун-т “Юрид. акад. Україниім. ЯрославаМудрого”. – Харків: Право, 2012. – 160 с.
16. Васильєва Н. С. Підстави адміністративної відповідальності за правопорушення у сільському господарстві / Н. С. Васильєва // Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 97-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_8_18.
17. Васильєва Н. С. Сутність та види заходів припинення адміністративних правопорушень у сільському господарстві / Н. С. Васильєва // Наше право. – 2014. – № 8. – С. 80-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_8_15.
18. Живицька Л. І. Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення адміністративними комісіями в Україні та ефективності такого розгляду / Л. І. Живицька // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 98–102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
19. Загальне адміністративне право: підручник / [І. С. Грищенко, Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька та інші]; за заг. ред. . С. Грищенка. – Київ: ЮрінкомІнтер, 2015. – 568 с.
20. Курс адміністративного права України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастухтаін.; за ред. В. В. Коваленка. – Київ: ЮрінкомІнтер, 2012. – 808 с.
21. Новий тлумачний словник української мови: В 4 т. / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Видавництво «Аконіт», 2010. – Т. ІІ: Ж-ОБД. – 910 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук