Адміністративне право та процес

Адміністративна відповідальність неповнолітніх 2 (Код: 18200)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Адміністративна відповідальність неповнолітніх на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1 Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
1.1 Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх
1.2 Поняття та підстави адміністративної відповідальності неповнолітніх
Розділ 2 Застосування адміністративної відповідальності до неповнолітніх
2.1 Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
2.2 Органи та особи, уповноважені притягувати неповнолітніх до адміністративної відповідальності, їх компетенція
Розділ 3 Шляхи вирішення питань з адміністративною відповідальністю неповнолітніх
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник/ За заг. ред. доц. А.Т. Комзюка. 4-е вид., перероб. і доп. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2014. – С. 349.
2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mostiske-ruju.at.ua/news/administrativna_vidpovidalnist_nepovnolitnikh/2012-07-31-233.
3. Адміністративне право України. Стеценко С. Г. – К.: Атіка, 2013.- 3-є вид. – С. 640.
4. Васильєв А. С. Адміністративне право України (загальна частина): підруч. посіб. / А.С. Васильєв. – X.: Одіссей, 2014. – 4-е вид. – С. 224.
5. Закон України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр.
6. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність: [навч.-метод. посібник] / C. Т. Гончарук // К.: НАІ, 2015. – С. 118.
7. Ковальчук Ю. І. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх / Ю. І. Ковальчук // Право України, 2013. – № 8. – С. 111-114.
8. Дмитриев Ю. А. Административное право : [учебник] / Ю. А. Дмитриев, А. А. Евтеева, С. М. Петров. - М. : Изд-во Эксмо, 2015. - 1008 с.
9. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
11. Муратова Д. Б., Найчук Г. О. Деякі проблемні питання адміністративної відповідальності неповнолітніх / Муратова Д. Б., Найчук Г. О. // Журнал науковий огляд. - № 6(38). - 2017. – С. 1-10.
12. Кукшинова О. О. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх / О. О. Кукшинова // Митна справа. - № 5. – 2015. – С. 55-63.
13. Ковальчук Ю. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх // Право України. – 2013. – № 6. – C. 111-114.
14. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 526 C.
15. Лесько Н. В. Правова природа адміністративної відповідальності неповнолітніх / Н. В. Лесько // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2120/vnulpurn20148015.pdf.
16. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2014/07/Osoblivosti-administrativnoyi-vidpovidalnosti-nepovnolitnih.pdf.
17. Пасько Т. Зниження загального віку адміністративної відповідальності: обґрунтування необхідності / Т. Пасько // Юридична газета. - 2011. - 8 лютого. - № 6. - С. 23.
18. Продаєвич В. О. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу / В. О. Продаєвич // Університет. наук. записки. – 2016. – № 2. – С. 195–199.
19. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/42_PRNT_2015/Pravo/2_203041.doc.htm.
20. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2016/3/30/nepovnolitni.pdf.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук