Адміністративне право та процес

Адміністартивні послуги, що надаються публічною адміністрацією (Код: 16205)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Адміністартивні послуги, що надаються публічною адміністрацією на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
1. Загальний огляд джерел за темою роботи
2. Поняття адміністративних послуг
3. Класифікація адміністративних послуг
4. Стандарти надання адміністративних послуг
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Денисюк Д.С. Визначення поняття адміністративної послуги в діяльності органів внутрішніх справ / Денисюк Д.С. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/2087/29/
2. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін- Юре, 2002.
3. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003.
4. Соловйова О.М. Види адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Соловйова О.М. // Право та управління : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2011. – № 1. – С. 423 – 431.
5. Бабінова О. Проблеми оцінки якості та ефективності діяльності органів місцевої влади / Бабінова О. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/September/6.htm.
6. Соловйова О. М. Стандарти якості адміністративних послуг / Соловйова О. М.// Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2012. - № 23. – С. 251-259.
7. Поняття, ознаки та нормативно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2016/
8. Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні: Організаційно- правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. – Одеса, 2006. – 29 с..
9. Циганов О.Г. Класифікація адміністративних послуг / Циганов О.Г. // Наука і правоохорона. – 2013. – № 1(19). – С. 60–66.
10. Адміністративні послуги : [посібник]. – Видання 2-ге, доповнене і доопрацьоване / [Бригілевич І. І., Ванько С. І., Загайний В. А., Коліушко І. Б., Курінний О. В., Стоян В. О., Тимощук В. П., Шиманке Д.] / За заг. ред. Тимощука В. П. – Київ : СПД Москаленко О. М., 2011. – 432 с.
11. Сосюк Ю.Ю. Поняття, ознаки та нормативно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні /Сосюк Ю.Ю. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2016B5/
12. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні організаційно правові засади : Навчальний посібник. – К.: "Знання", 2009. – 380 с.
13. Про адміністративні послуги : Закон від 06.09.2012 № 5203-VI : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
14. Курс адміністративного права України: підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, І.Д.Пастух, В.Д.Сущенко [та ін.] / за ред. В.В.Коваленка. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.
15. Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг : Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Інформація [...] від 30.01.2013 № 57 : Редакція від 14.10.2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-%D0%BF
16. Адміністративні послуги: поняття, правове регулювання, класифікація [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://studies.in.ua/admin-pravo-shpora/2891-admnstrativn-poslugi-ponyattya-pravove-regulyuvannya-klasifkacya.html
17. Малікіна О. А., Фуртатов В. С. Адміністративні послуги: сутність, ознаки, класифікація та місце в системі державного управління / Малікіна О. А., Фуртатов В. С. // Наукові праці. Державне управління. – 2014. - № 223. – Т. 235. – С. 57-60
18. Буханевич О.М Класифікація адміністративних послуг / Буханевич О.М // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2015. - № 33. – С. 7-10.
19. Острах М. Б. Види адміністративних послуг / Острах М. Б. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://apvu_2011_1_19.pdf
20. Ольшанський О. В. Надання публічних послуг у громаді: стандарти та критерії / Ольшанський О. В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-3/doc/3/03.pdf
21. Драган І. О.Оцінка якості надання адміністративних послуг в контексті удосконалення механізму взаємлдії органів влали з громадою / Драган І. О.// Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=683
22. Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг : Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 17.07.2009 № 737 : Втрата чинності від 08.05.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-%D0%BF
23. Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг : Мін'юст України; Наказ від 31.08.2009 № 1555/5 : Редакція від 01.11.2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1555323-09

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук